YAMATO

  Mikava (Y773)
  MIYATOMO MUSASI
  Okato (Y746)
  Takiro (Y734)
  ASIKAGA ESIJUMI
  ASIKAGA ESIMOTI
  Fukuoka
  GORO-no TOKIMINE
  Iida
  Kahei
  KODGIMA-no-YOKOHAMA
  Kotoyoshi
  Micui
  Mijuno
  Mitaki
  Nomura
  ODA NOBUNAGA
  Okato
  Sakuradjima
  Sidzuoka
  TIGUMA
  TOGO-no-MIKAVA